Η …αρπαχτή του αιώνα: PAO ALIVE!

Απ’ ότι βλέπουμε, βρίσκονται αρκετά κοντά στο στόχο των πεντακοσίων εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων.


Από σήμερα θα βλέπουν και θα καταθέτουν (σαν καλά πρόβατα που είναι), οι οπαδοί των «πράσινων» χρήματα, με σκοπό να υλοποιηθεί το περίφημο PAO ALIVE.

Η ιστοσελίδα είναι στον αέρα, με τους επισκέπτες να βλέπουν σε real time το ποσό που έχει μαζευτεί.

Αυτήν τη στιγμή έχουν μαζευτεί λίγο περισσότερα από 230.000 ευρώ, αλλά ο εφικτός στόχος των «πεντακοσίων εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων» είναι κοντά…

Θυμηθείτε:

Διάβασε επίσης